Simultanex nytt företag i inkubatorn, Science Park Jönköping

Simultanex har utvecklat en teknik för simultan dialogtolkning utan geografisk begränsning. Med Simultanex lösning sker tolkningen simultant som samtalet pågår vilket halverar samtalstiden och ökar rättssäkerheten.

Pär Stihl är polis sedan 25 år tillbaka och undervisar i förhörsteknik på Polisutbildningen, Linnéuniversitetet i Växjö. I sitt arbete har han genomfört otaliga intervjuer som krävt hjälp av tolk. Trots tolkarnas skicklighet upplevde Pär det ofta svårt att få god kontakt med den intervjuade eftersom samtalet hela tiden går via tolken. Intervjuerna blev långa och energikrävande vilket skapade frustration hos båda parter. Fanns det kanske ett sätt att jobba effektivare och samtidigt få en bättre kontakt med den man intervjuar?

I funderingarna på hur en lösning skulle kunna se ut kom Pär att tänka på när han för länge sedan spelat saxofon i en krogshow. När han sprang runt i lokalen och spelade sina saxofonsolon hade han på sig trådlösa in-ear-hörlurar för medhörning och en sändare för att prata med mixerbordet. Han tog med sig tankarna till sin svåger Martin Hammarström som med sin bakgrund som elektronikingenjör och programmerare hittade den tekniska lösningen för smidig simultantolkning.

– Det vi har utvecklat är ett hjälpmedel för simultan dialogtolkning. I vanliga fall när en tolk är inblandad blir det väntetider, men genom att sätta hörlurar på alla tre deltagare och låta Simultanex filtrera bort det språk som personerna inte behöver höra kan tolken översätta med bara några sekunders fördröjning. Allting är automatiskt så att talet alltid går åt rätt håll, dessutom blir kroppsspråket en naturlig del av samtalet när orden inte ska gå via tolken, vilket ger en helt annan kontakt och kommunikation förklarar Pär Stihl.

Teknologin bakom Simultanex ger användaren större kontroll över konversationen, minskar risken för missförstånd och kortar tidsåtgången och därmed kostnaden för intervjuer. Verktyget kan användas både när tolken är i samma rum som användarna och via telefon eller videokonferens. Samtalet spelas in automatiskt vilket ger möjlighet att senare verifiera det som sades.

Inför lanseringen av systemet har Simultanex nu valt att bli en del av Science Parks inkubator och siktet är inställt på att bli det självklara valet för alla som arbetar med tolkade samtal.

 

Simultanex får stipendium om 200 000 kronor av Stiftelsen Åforsk

Idag presenterades Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer som fick ta emot ÅForsks entreprenörsstipendium på 200 000 kronor. Bland stipendiaterna finns Science Park Jönköpings inkubatorbolag Simultanex som utvecklat en teknik för simultan dialogtolkning.

– Extremt stor migration och tolkbrist skapar ett behov som vi avser att lösa med vårt patentsökta hjälpmedel Simultanex S1 för tolkade samtal. Vi är oerhört glada för att Åforsk tror på vår idé och detta gör att vi kan öka tempot i bolaget säger Pär Stihl som tillsammans med Martin Hammarström är grundare till Simultanex.

Över 100 kvalificerade ansökningar

Swedish Incubators and Science Parks (SISP) har på uppdrag av Stiftelsen Åforskhanterat urvalet bland de över 100 kvalificerade ansökningarna till stipendiet. Varje ansökan måste innehålla en motivering som tagits fram av entreprenören själv och men också en motivering som är formulerad av en affärscoach från någon av de över 70 kreativa miljöerna i form av inkubatorer och science parks som är medlemmar i Swedish Incubators & Science Parks.

– Entreprenörsstipendiet är ett viktigt initiativ som stärker det ömsesidiga förhållande som finns mellan nya innovativa entreprenörer och det redan etablerade näringslivet. Där det etablerade näringslivet nås av nya innovationer samtidigt som morgondagens företag som idag finns inom SISPs medlemmars miljöer kan accelerera på marknaden med nya innovationer, säger Magnus Lundin,VD för SISP.

– ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror. SISPs nätverk av innovationsmiljöer hjälper oss att hitta Sveriges mest lovande entreprenörer. Detta medför att vi kan bidra till att stipendiaterna kan realisera sina ambitioner i morgondagens företag, säger Anders Snell, Executive Director ÅForsk.

Artikel NyTeknik 23 november 2016

Med den nya tekniken kan tolkning göras simultant, även om tolken befinner sig på avstånd. Här syns Martin Hammarström, som har tagit fram den nya elektroniken och programvaran till systemet, till vänster. Foto: Simultanex

Polisens nya uppfinning: tolka simultant på telefon

Polisen Pär Stihl var ofta frustrerad när förhörda måste ha tolk, både av tids- och kontrollskäl. Nu har han tillsammans med sin svåger tagit fram en prisbelönad teknik för att lösa problemet.

Pär Stihl och Martin Hammarström.

Pär Stihl och Martin Hammarström. Foto: Simultanex

Pär Stihl är lärare på polisutbildningen på Linnéuniversitetet. Tidigare har han som polis utrett brott mot barn och våld i nära relationer.

Ofta har han i förhör behövt anlita tolk och upplevt att han har tappat kontrollen när tolken har börjat småprata med personen som skulle förhöras.

– Får jag ett god-dag-yxskaft-svar vill jag inte att tolken och personen ska prata ihop sig. Jag har suttit i otaliga förhör och känt att jag inte har koll, säger han.

Så föddes idén att utveckla en bättre metod. Han vände sig till sin svåger Martin Hammarström, som är gymnasieingenjör och arbetar med att utveckla ny elektronik och programvara.

Tillsammans har de tagit fram det nya systemet, som innebär att tolkningen kan ske simultant. Det gör att samtalet går fortare, samtidigt som risken för småprat minskas.

Systemet består av hörlurar och mikrofoner som finns på marknaden, samt en egenutvecklad centralenhet. Den slår automatiskt om ljudet beroende på vem som pratar och skickar det via tolken åt rätt håll.

– Effekten blir att du ser den andra personens läppar röra sig på ett utländskt språk, men du hör tolkens svenska ord i öronen. Det innebär att du ser kroppsspråket samtidigt som du hör tolken, säger Martin Hammarström.

Systemet ger också möjlighet för tolken att översätta samtalet på distans, eftersom en av ljudkanalerna kan kopplas till en telefon. På så sätt behöver tolkarna inte resa lika mycket.

Men det innebar också en teknisk utmaning med störande buller från till exempel trafikmiljöer. Lösningen blev filter samt algoritmer i programvaran som söker efter toppar och dalar i ljudet.

Pär Stihl och Martin Hammarström har sökt patent för tekniken, som nu ska utvärderas i samarbete med Rättstolkarna.

Uppfinningen har också gett Pär Stihl en plats på listan över Sveriges tio mest innovativa entreprenörer, som utses av stiftelsen Åforsk och branschföreningen SISP, Swedish Incubators and Science Parks.